Zorginstelling De Klimop, dat regionaal actief is, heeft zich voor 3 jaar verbonden aan de SUNS als maatschappelijk partner. SUNS voorzitter Maarten Bais: “het is heel mooi om te ervaren dat meerdere partijen oog hebben voor waar wij voor staan.”
De Klimop is gericht op jeugdzorg en beschermd wonen met specialisme in autisme en dubbele diagnose, al dan niet in combinatie met Multi-problematiek. De zorgorganisatie maakt een enorme ontwikkeling door en de locatie aan de Drs. F. Bijlweg 7 is een treffend voorbeeld van de gezonde ambities. 

‌Manager Kwaliteit Robert Töpfer van De Klimop: “Een maatschappelijk betrokken club als Den Helder SUNS sluit aan bij onze visie. Onze cliënten kunnen zowel passief, denk daarbij aan bezoek van wedstrijden, als actief in de vorm van bijvoorbeeld stages en dagbesteding een beroep doen op de SUNS. De stappen die de SUNS maken zijn voor De Klimop heel herkenbaar.” Net als de SUNS zetten ook wij vol in op innovatie en vernieuwing waarbij we zowel letterlijk als figuurlijk in beweging blijven.

Recentelijk kwam naar buiten dat De Klimop op de locatie van sporthal de Slenk hun nieuwe hoofdvestiging gaat realiseren. Dit duurzame onderkomen wordt gerealiseerd in samenwerking met eigenaar van der Wal Beheer. BV Noordkop/SUNS maakt daarvoor de overstap naar sportcentrum Quelderduyn. ‘’

Om meer inzicht te krijgen in datgene waar KW De Klimop zich mee bezighoudt is het bekijken van hun website een aanrader: www.kwdeklimop.nl

partners

BOARDING PARTNERS

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Contact
Den Helder SUNS
info@denheldersuns.nl‌
Contactformulier
Quelderduyn
Schootenweg 2
‌1785 LV Den Helder
op de kaart