Den Helder SUNS is een landelijk opererende topsportorganisatie die de positieve beeldvorming van de stad Den Helder en de regio wil versterken. De clubnaam SUNS is voortgekomen uit een belangrijk aspect dat onze stad typeert: Den Helder staat structureel in de top 2 van de meeste zonuren van Nederland! Naast de eredivisieploeg acteren de jeugdteams van BV Noordkop, die aan de SUNS gelieerd zijn, al jaren op landelijke niveau. Dit geldt voor verschillende leeftijdscategorieën, w.o. de U12, U14, U16 en U19. Tevens komt BV Noordkop/SUNS uit in de Promotie Divisie. Daarnaast richt de club zich ook op breedtesport met recreatief ingestelde teams, een G-team en Walking Basketball (55+).

Sport en bewegen is op alle niveaus, van recreatief tot topsport, verstandig om te doen.

Mensen die sporten leven gezonder, leren beter en vergroten hun sociale contacten. Den Helder SUNS wil met het eredivisieteam werken aan een gezonde samenleving en daarnaast mensen via sport een betere plek in de maatschappij bieden. Sport is namelijk een fantastisch sociaal bindmiddel. De sportvereniging heeft een sociale structuur waarin op een onderscheidende en positieve manier maatschappelijke processen beïnvloed kunnen worden.

SUNS ASSIST voorziet o.a. in een uitgebreid clinicprogramma. SUNS staf en spelers worden hierbij structureel ingezet. Dit levert een bijdrage aan een gezondere samenleving, meer sociale binding en het versterken van een sportieve beeldvorming van de stad. Daarnaast zijn de SUNS direct betrokken bij sociaalmaatschappelijke trajecten. 

Naast competitief actief zijn in de BNXT League, heeft de SUNS-organisatie als doelstelling om op verschillende niveaus sociaalmaatschappelijk actief te zijn. Denk hierbij aan kinderen, volwassenen en ouderen kennis laten maken met alle facetten van sport. Fysieke training, bewegingsonderwijs, teambuilding en voorlichting over voeding/drinken (lees: water!) behoren hiertoe. 

‌Een goede gezondheid loopt als een rode draad door de gehele organisatie hetgeen ook geldt voor sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Samenwerking op een breed vlak is in de loop derjaren tot stand gekomen met de Gemeente Den Helder, JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), Sportservice, Parlan, Stichting Esdégé-Reigersdaal, De Klimop, Community Heroes en MEE & de Wering. 

partners

Wilt u partner worden van de SUNS? Neem dan contact op met Justin Abell via justin@denheldersuns.nl

BOARDING PARTNERS

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Contact
Den Helder SUNS
info@denheldersuns.nl‌
Commercieel
‌Justin Abell
‌justin@denheldersuns.nl
Contactformulier
Quelderduyn
Schootenweg 2
‌1785 LV Den Helder
op de kaart